Låna ansvarfullt

Nanoflex arbetar proaktivt för att inte försätta någon låntagare i en situation där denne inte kan betala tillbaka sin skuld och hamna i en ond cirkel på grund av sitt lån. Nanoflex följer självklart lagar och förordningar och gör så mycket vi kan för att säkerställa att våra kunder inte hamnar i en situation där de får svårt att återbetala krediten hos oss.

Kreditprövning

Vi gör en kreditprövning på alla ansökningar för att säkerställa kundens återbetalningsförmåga. Denna kontroll består huvudsakligen i en kreditupplysning hos Bisnode samt en sammanställning av kundens inlämnade uppgifter om inkomster och utgifter och att det finns utrymme i ekonomin för att kunna återbetala lånet.

Åldersgräns

Vi har en åldersgräns för våra lån på mellan 20-65 år och beviljar heller inte lån till personer som på annat sätt är omyndiga.

Ömsesidigt ansvar

Nanoflex tillämpar god kreditgivningssed och tar sitt fulla ansvar som kreditgivare. Vi är måttfulla i vår marknadsföring och kommunikation för att inte riskera att påverka kundens förmåga att fatta ett välgrundat beslut baserat på sina egna behov och förutsättningar. Det ömsesidiga ansvaret innebär bland annat att det är viktigt att du som låntagare säkerställer att du har utrymme för att återbetala ditt lån och att du uppger korrekt information i din låneansökan. Exempelvis är det bra att tänka på att aldrig låna:

  • om du redan har för många skulder,
  • om du vet att du kommer att ha svårigheter med att betala tillbaka,
  • för att betala tillbaka andras skulder, och
  • åt andra personer som är i behov av pengar.

Konsekvenser om ett lån inte återbetalas

Som låntagare är det viktigt att förstå vilka konsekvenserna är om en kredit inte återbetalas i tid. Om lånet inte betalas tillbaka i tid får du, precis som vid all annan kreditgivning en påminnelse och därefter ett inkassokrav. En påminnelse och ett inkassokrav innebär ytterligare kostnader för dig som kund.

Om en faktura efter inkassokrav inte betalas i tid kan ärendet skickas vidare till Kronofogdemyndigheten, vilket kan leda till att det registreras en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretag. Det kan vidare leda till utmätning och ett skuldsaldo hos Kronofogden.

Hur påverkar en betalningsanmärkning mig?

Det är viktigt att ha i åtanke att när väl en betalningsanmärkning har registrerats tar det 3 år innan den går bort, även om skulden har betalats efter att anmärkningen registrerades. En anmärkning leder till en ekonomisk begränsning och problem i det vardagliga livet. Här är några exempel:

  • Svårt att teckna mobilabonnemang
  • Svårt att teckna hyreskontrakt
  • Mycket svårt att bli beviljad lån hos banker eller andra kreditinstitut
  • Svårt att ingå elavtal och andra typer av abonnemang
  • Svårt att få kreditkort

Hit kan du vända dig om du söker råd eller stöd i budget- och skuldfrågor

I varje kommun ska det finns möjlighet till budget- och skuldrådgivning. Dit kan du vända dig om du behöver råd och stöd för att hitta lösningar vid olika former av ekonomiska problem.

Du kan bland annat få hjälp med att sammanställa en överblick över dina skulder och att upprätta en plan för hur du ska kunna betala av dem. Kontaktuppgifter till din kommunala budget- och skuldrådgivning hittar du på din kommuns hemsida.

Hos Kronofogdemyndigheten kan du få hjälp och råd om dina skulder har hänskjutits till Kronofogdemyndigheten. På www.kronofogden.se finns information och du kan också kontakta Kronofogdemyndighetens kundtjänst på telefonnummer: 0771- 73 73 00.

Kontaktinformation:
Na No Invest & Finans AB (Nanoflex)
Box 2066
436 02 Hovås Telefon: 08-400 211 23 E-post: info@nanoflex.se
Öppettider
Måndag - Fredag 09.00 - 16.00
Lunchstängt 12.00 - 13.00